Felt Sense Trance

Kerk Ruigoord

English below
 

Felt Sense Trance ~ The Fertility Edition
Vrijdag 28 april | 19-23 uur


Felt Sense Trance is een 4 uur durende allesomvattende transformatieve sessie om gezondheid, vrede, liefde en welvaart voor iedereen te belichamen.
 
Healing Yoga, Transformative Dance en Shamanic Sound Healing.
Special: plantaardige muziek.. Dj Veggie
 
Felt Sense Trance gaat over het voelen waar in je lichaam, waar in je systeem, we naar ontspanning en heling kunnen komen. Naast allerlei pijntjes en gevoeligheden, kan zich nog veel meer vastzetten in het lichaam. Oude emoties en gevoelens die bevriezingen en blokkades kunnen gaan vormen in het lichaam. Met de Felt Sense Trance gaan we deze gevoeligheden opsporen, we gaan er doorheen bewegen, we trillen het los en vervolgens voeren we het af.
 

We stemmen af op de energie van het moment. Op 28 april is het volop lente. Het thema voor deze editie is dan ook VRUCHTBAARHEID. Het mannelijke en het vrouwelijke komt samen in deze tijd. Groei, overvloed en wedergeboorte zijn de thema’s.

 
Branka Zgonjanin (Embody Peace®), Mattijs Snoei (De Volle Zon) en EduArt (Natural High Yoga) hebben de handen ineengeslagen om enkele fundamentele spirituele oefeningen met elkaar te verweven en een inspirerende en versterkende ervaring te ontwikkelen voor iedereen die geïnteresseerd is in diepe ontspanning, innerlijke groei en bewustzijnsontwikkeling.
 

Over de begeleiding

 
Eduard Kouwen (a.k.a. EduArt) is de eigenaar van Natural High Yoga en heeft vele jaren ervaring in yoga en lesgeven op allerlei vlakken. Zijn lessen gaan over zelfgenezing. In ontspannen contact met het lichaam leren we voelen en helen. naturalhighyoga.com en naturalhigh.eu
 
 
 
 
 
Branka Zgonjanin (a.k.a. Iskra Bela) is danseres, beeldend kunstenaar en kruidkundige. Ze studeerde choreografie (MA, Theaterschool, Amsterdam, 2011) en antropologie (MA, Universiteit van Belgrado, 2005). In recente werken werkt Branka nauw samen met de plantenwereld en creëert ze kunstwerken die hybriden zijn van kruidkunde, prestatieritueel en diepe ecologie.brankazgonjanin.com en iskramassage.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
Mattijs Snoeij is een energetische genezer, met de gave om energieën te voelen en te transformeren, en te werken met de geesten. Geleid door de geesten kreeg hij de opdracht om een ​​leraar te vinden om zijn kennis van de wereld waarin we leven te completeren. Zijn leraar leert het pad van de Lakota-stam, die zijn genezingen naar diepere dimensies van het wezen bracht. De Dreamscape is een combinatie van de sjamanistische trancetechniek, energetische healing en zijn muzikale talenten. devollezon.com
 
Lokatie: Kerk Ruigoord. Parkeren is gratisTijdstip: 28 April 2023, 19:00-21:00. Deur open 18:40
Kosten: €32.00Tickets: https://bit.ly/FST_Fertility
 
Wees welkom in ons lichtveld!!
 
——————————————————————————
 
English
 
Felt Sense Trance ~ The Grace Edition | Friday April 28 2023 | 7-11pm
 
4 hours long all-immersive transformative session to embody peace, love and prosperity for all.

Healing Yoga, Transformative Dance and Shamanic Sound Healing.
Special: vegan music.. Dj Veggie
 
EduArt (Natural High), Branka Zgonjanin (Embody Peace®) and Mattijs Snoei (De Volle Zon) have teamed up to intertwine some juicy spiritual practices together and to develop an inspirational and empowering experience for everyone interested into deep relaxation, inner growth and community building.

We tune into the energy of the moment. Spring is in full swing on April 28. The theme for this edition is FERTILITY. The masculine and feminine come together at this time. Growth, abundance and rebirth are the themes.
 
The day starts with EduArt’s Healing Yoga session. We will tap into feeling the body and what it needs. As we learn to speak the language of our body we listen more closely to what it has to say to us. It will lead us on the road to recovery, healing and a happier, healthier and more balanced life in which our energy flows freely. We will loosen the back from down to the top by exercises from the kundalini yoga tradition. We dive deep into meditative yoga with some deep yin-stretches. After a few endurance exercises, we end with a savasana flowing into the sound healing.
 
From a meditative state of mind we will dwell deeper into our inner processes with Mattijs’s Shamanic Sound Healing. Mattijs will spiritually open the space with the sounds of the drum, crystal singing bowls, and other resonating instruments. He will protect the space and make it available for our ancestors and guides to assist us on our journey into this fresh energy. His Dreamscape offers healing for body, soul and spirit. We will go deep into the underworld to meet our power animal(s) and upon finding them, we will travel back to the surface, where Branka will be ready to take on this travel further.
 
Branka will invite all of our recently found power animals to come up to the world and start dancing. She guides the spiritual process we are in further into the embodiment. Branka’s newly established technique Embody Peace is geared towards finding blockages in the body and turning them into softness and openness. The dancing session will be joined by the music played on shamanic instruments, with plenty of curious sounds to tingle the senses. We will raise our Kundalini high, and together arrive into trance. This is a ritual for our global tribe, to renew the power of love and self-healing.
 
After the peak the session will dissolve into relaxation, and we will take time to land and greet each other.
There will be time for sharing and feedback.
 
About the guides
Eduard Kouwen (a.k.a. EduArt) is the owner of Natural High Yoga and has many years of experience in yoga and teaching in all kinds of areas. His lessons are about self-healing. In relaxed contact with the body we learn to feel and to heal. naturalhighyoga.com and naturalhigh.eu.
 
Branka Zgonjanin (a.k.a. Iskra Bela) is a dancer, visual artist and herbalist. She studied choreography (MA degree, Theaterschool, Amsterdam, 2011) and anthropology (MA degree, Belgrade University, 2005). In recent works, Branka collaborates closely with the plant world and creates artworks which are hybrids of herbalism, performance-ritual and deep ecology. brankazgonjanin.com and iskramassage.nl
 
Mattijs Snoeij is energy healer, with the gift of being able to sense and transform energies, and work with the spirits. Guided by the spirits he was given the assignment to find a teacher to complete his knowledge of the world we live in. His teacher teaches the path of the Lakota tribe, which brought his healings into deeper dimensions of the beïng. The Dreamscape is a combination of the shamanic trance technique, energetic healing and his musical talents. devollezon.com
 
Location: Kerk Ruigoord, parking is freeTiming: Friday April 28, 7-11 pm. Doors open 18:40
Please bring a mat and blanket to be comfortable and warm.
Donation: €32.00
 
 
Be welcome in our field of light!!